JUMP Plzeň » Účetní a ekonomický software

 

Produkty > Ekonomický software JUMP

 
úvod hledej :
vyhledat »
Váš prohlížeč nepodporuje některé standardy, které jsou nutné ke zobrazení designu těchto stránek. Obsah stránek bude přesto zobrazen. Doporučujeme Vám ale upgrade browseru.

Charakteristika modulu PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ


Program plně odpovídá požadavkům zákona č. 563/1991 (zákon o účetnictví) ve znění zákona 353/2001 Sb. Funkčnost programu a soulad s uvedeným zákonem je ověřen nezávislou auditorskou firmou. Program lze využít pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro podnikatele, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti a podobně. Jednoduchost obsluhy programu s minimálními požadavky na zkušenosti s prací na výpočetní technice, přehlednost a snadná orientace v programu umožňují doporučit tento modul nejen pro účetní s dlouhodobými zkušenostmi, ale i začínajícím účetním, popř. jeho využití pro výukové účely.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu FAKTURACE


Program lze využít samostatně i jako podpůrný prostředek pro vedení agendy podvojného i jednoduchého účetnictví. Komplexně řeší evidenci pohledávek, závazků, vystavuje a eviduje faktury a příkazy k úhradě, zpracovává bankovní výpisy a evidenci DPH.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu EVIDENCE MAJETKU


Program sleduje účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku, vyplývající z platných postupů účtování a zákona 586/92 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších novel.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu MZDY A PERSONALISTIKA


Nabízený programový modul plně odpovídá požadavkům mzdových a platových předpisů (např. zákon o mzdě, zákon o platu, zákoník práce), požadavkům předpisů z oblasti sociálního a zdravotního zabezpečení a nemocenského pojištění a požadavkům zákona o daních z příjmů. Soulad s uvedenými předpisy je ověřen nesčetnými kontrolami příslušných úřadů u stovek uživatelů programu. Mezi hlavní přednosti programu patří jednoduchá obsluha, rychlost zpracování, snadná oprava chyb, vytváření dokladů a souborů přijímaných úřady a organizacemi (např. FÚ, OSSZ, VZP, ČS, KB), rychlé úpravy programu vyplývající ze změn v zákonech.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu PENĚŽNÍ DENÍK


Program je určen pro účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví. Odpovídá svojí strukturou požadavkům stanoveným v §15 zákona o účetnictví a platným postupům účtování pro účetní jednotky, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu POKLADNA


Program je podpůrným modulem pro vedení agendy jednoduchého i podvojného účetnictví a je určen účetním jednotkám, které jsou plátci DPH a realizují významný objem příjmů a výdajů v hotovosti.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu DPH


Program je určen plátcům daně z přidané hodnoty, vedoucím podvojné i jednoduché účetnictví. Zpracovává a tiskne měsíční či čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty akceptované finančními úřady. Program využívá data z Fakturace a Pokladny, kde jsou v souladu s §11 zákona 588/92 Sb. ve znění jeho pozdějších novel vedeny záznamy pro daňové účely.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu SKLADY


Program slouží pro vedení skladových zásob materiálu a zboží. Je vhodný pro firmy vedoucí jednoduché i podvojné účetnictví. Program umožňuje návazné vystavování faktur nebo příjmových pokladních dokladů, V souladu se zákonem o účetnictví pracuje v systému FIFO v režimu nákupních cen.

Program umožňuje a nabízí:

Charakteristika modulu KASA MALOPRODEJ


Program slouží pro vedení skladového hospodářství v prodejně s maloobchodním nebo omezeným velkoobchodním prodejem. Je vhodný pro firmy s jednoduchým i podvojným účetnictvím. Program umožňuje tvorbu více ceníků, evidenci pohybu peněz v prodejně, sledování minimálních skladových zásob, je propojen na tisk faktur apod. V souladu se zákonem o účetnictví pracuje v systému FIFO v režimu nákupních cen.

Program umožňuje a nabízí:

Pokladní systém JUMPPokladní a skladový systém se skládá z PC, peněžní zásuvky, kotoučkové tiskárny, ručního snímače čárového kódu a software JUMP Kasa-maloobchodní prodej.

zpět >

© 2003-2024 Jump spol. s r.o. , Plzeň | Všechna práva vyhrazenaalphanumeric.cz